Смяна на поленов филтър

Поленовият филтър предпазва пътниците в превозното средство от полени, прах и вредни вещества, като азбест, сажди и бактерии. Повечето производители препоръчват това да се прави веднъж годишно или на 10 000 км (което от условията настъпи първо). Най-добре е да го подмените пролетта.

Причини за редовна подмяна на поленовия филтър:

  • Чистият въздух в купето подобрява концентрацията
  • Стъклата не се запотяват
  • Eфективно филтриране на прах, полени и бактерии
  • Намален риск от попадане на прах и твърди частици върху вентилаторите и отоплителната система

(вложените консумативи се заплащат допълнително)