Диагностика на електронни системи

При дефект на електрониката във вашия автомобил или ако светне предупредителна лампа, можете да разчитате на нашите експерти, които бързо ще открият и ще отстранят проблема.

  • Професионално, системно търсене на грешки
  • Висококвалифициран персонал
  • Диагностично и сервизно оборудване с топ качество